IGM in de praktijk

Het mooie aan het integratief gedragsmodel is dat het een stevige wetenschappelijke basis heeft, waardoor je er van uit kan gaan dat je er in de praktijk op kan bouwen. Het model wordt dan ook steeds meer binnen het sociaal domein toegepast. Waar moet je dan aan denken? En welke best practices zijn er? We nemen je daar graag op deze pagina in mee.

Wat kun je met het IGM?

Het integratief gedragsmodel wordt voor een heleboel verschillende dingen gebruikt. Je kunt daarbij denken aan:

  • Een zorgvuldige intake om zicht te krijgen op het willen en kunnen van een cliënt.
  • Doelen stellen, bijvoorbeeld aan de hand van shared decision making
  • Keuzes maken welke interventies, trajecten en begeleiding optimaal het willen en kunnen kan versterken (dus welke activiteiten)
  • Gesprekken voeren die willen en kunnen versterken
  • Trainingen verzorgen die willen en kunnen versterken
  • Een zorgvuldige overdracht met hoe deze interventies de grootste impact hebben op het willen en kunnen (dus de manier waarop activiteiten invulling krijgen)
  • Evalueren en monitoren van ontwikkeling op willen en kunnen.

Best practices

Scroll naar boven