Instrumentengids Eva

Wat is het?

Eva maakt onderdeel uit van een pakket aan instrumentengidsen die de VNG ontwikkelt samen met gemeente : Dennis, Eva en Eva.RMT. Om met deze drie instrumentengidsen de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig, eenduidig en inzichtelijk te maken

Dennis is een instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio’s en is gericht op  werkgeversdienstverlening. Eva.RMT is ontwikkeld voor regionale mobiliteitsteams. Eva is tot slot een instrumentengids voor professionals binnen de gemeenten en ondersteunt om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. 

Organisaties zoals gemeenten en WSP’s vullen Dennis en Eva zelf met lokale en regionale instrumenten. Deze zijn vervolgens zichtbaar in alle instrumentengidsen, net als landelijke instrumenten. Zo ondersteunen Dennis en Eva beide kanten van het proces om inwoners naar werk, scholing of participatie te begeleiden.

Meer over Eva

Ieder mens is uniek en kan op eigen wijze meedoen met de maatschappij en de arbeidsmarkt. Om iedereen optimaal te kunnen begeleiden is de wetenschappelijk onderbouwde Keuzehulp Instrumenten Eva ontwikkeld. Eva staat voor Effectief, Vakbekwaam en Actueel.

Het is een digitale gids in de vorm van een website waarin de professional meteen cliënt een selectie maakt van een instrument om een ontwikkeldoel te bereiken. Zo wordt de beste aanpak gekozen om iemand op weg te helpen naar werk.

Eva is een praktisch hulpmiddel om afwegingen te maken. Dat doet de professional samen met de cliënt. De keuzehulp draagt bij aan de kwaliteit van de begeleiding van cliënten omdat iedere werkcoach volgens dezelfde methode werkt. Daarnaast betrekt het de cliënten actiever bij de keuzes die gemaakt worden binnen hun plan van aanpak dat ze samen met de werkcoach maken. 

Deze gids is gebaseerd op het Werklandschap (pdf), het integratief gedragsmodel en het bevordert methodisch werken (pdf).

Hoe wordt het IGM gebruikt?

Voor Eva wordt het IGM gebruikt als kapstok voor het in kaart brengen van klantkenmerken. Hiervoor wordt de versie van het integratieve gedragsmodel (IGM) van Blonk (2018) gebruikt

Wie zijn er bij betrokken?

Eva is in opdracht ven het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling is een aantal project- en uitvoeringspartners betrokken: VNG, gemeenten, arbeidsmarktregio’s, regionale mobiliteitsteams (RMT’s), UWV, TNO, SAM, Divosa, Programmaraad, De Normaalste Zaak, SBCM en Cedris. 

Bekijk op deze kaart welke gemeenten al met Eva werken.

Scroll naar boven